Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

W dniu 19 maja 2018r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 30c odbędą się legnickie strefowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

 

CELE

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
 3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

ORGANIZATORZY

Organizatorem oraz sponsorem nagród w eliminacjach jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy. Nad poprawnym przebiegiem zmagań uczestników czuwać będą egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

 

UCZESTNICY

W eliminacjach strefowych biorą udział drużyny będące zwycięzcami eliminacji powiatowych z terenu byłego województwa legnickiego (powiat legnicki, lubiński, złotoryjski, głogowski, polkowicki i jaworski).

Eliminacje odbywają się dla dwóch kategorii wiekowych:

 • szkoła podstawowa - drużyny czteroosobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców),
 • gimnazjum klasy II i III oraz szkoła podstawowa klasay VII - drużyny trzyosobowe. 

Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

 • kartę rowerową,
 • legitymację szkolną,
 • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 • 9.30-10.00 rejestracja uczestników oraz poczęstunek
 • 10.00-12.30 eliminacje (zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, test o przepisach ruchu drogowego, tor sprawnościowy, jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego)
 • 13.00-13.30 uroczyste wręczenie nagród i dyplomów

  

Terminy poszczególnych etapów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

etap turnieju

odpowiedzialny za przeprowadzenie

termin eliminacji

miejsce

termin zgłoszenia do etapu wyższego

eliminacje szkolne i międzyszkolne

dyrekcje szkół

od 1 marca do 15 kwietnia

wyznacza dyrekcja szkoły

do 15 kwietnia

(do komend miejskich/powiatowych Policji zgodnie z właściwością miejscową)

eliminacje miejskie/

powiatowe

powiatowy komitet organizacyjny

do 5 maja

 

wyznacza komitet organizacyjny

do 7 maja

eliminacje strefowe

wojewódzki komitet organizacyjny

strefa wrocławska

19 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

WORD

we Wrocławiu, ul. Łagiewnicka 12

 

do 21 maja

strefa wałbrzyska

19 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

WORD

w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 28

strefa legnicka

19 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

WORD

w Legnicy, ul. Bydgoska 30C

strefa jeleniogórska

19 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

Zespół Szkół Mechanicznych „Mechanik”

w Jeleniej Górze,

ul. Obrońców Pokoju 10

eliminacje wojewódzkie

wojewódzki komitet organizacyjny

26 maja

rejestracja zawodników godz. 9.30 – 10.00

rozpoczęcie konkurencji godz. 10.00

WORD

we Wrocławiu,

ul. Łagiewnicka 12

do 5 czerwca

 

 

finał krajowy

krajowy komitet organizacyjny

5 - 7 czerwca 2018

Przelewice woj. zachodniopomorskie

 


Aktualne regulaminy Turnieju dostępne na stronie:

https://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

 

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony