Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

 

CELE

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
 3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
 5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

ORGANIZATORZY

Organizatorem oraz sponsorem nagród w eliminacjach był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy. Fundatorem pucharów i medali był Polski Związek Motorowy. Nad poprawnym przebiegiem zmagań uczestników czuwali  ratownicy medyczni ze Szkoły Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oraz funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.


HARMONOGRAM KONKURSU

9.30-10.00 rejestracja uczestników oraz poczęstunek

10.00-12.30 eliminacje (zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, test o przepisach ruchu drogowego oraz tor sprawnościowy)

13.30-14.00 uroczyste wręczenie nagród i dyplomów

 

UCZESTNICY

 W eliminacjach strefowych brały udział drużyny będące zwycięzcami eliminacji powiatowych z terenu byłego województwa legnickiego (powiat legnicki, złotoryjski, głogowski, polkowicki i jaworski). W ramach kategorii wiekowej szkoła podstawowa rywalizowało ze sobą 4 drużyny czteroosobowe, a w kategorii gimnazjum 5 drużyn trzyosobowych.

 

Eliminacje odbywają się dla dwóch kategorii wiekowych:

 • szkoła podstawowa - drużyny czteroosobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców),
 • gimnazjum - drużyny trzyosobowe.

Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

 • kartę rowerową,
 • legitymację szkolną,
 • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

 

WYNIKI

 

 

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony