Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

W dniu 15 marca 2016r. na hali widowiskowej w Legnicy przy ulicy Lotniczej 52 odbyła się VIII/XII Edycja Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” - etap subregionu legnickiego.

CELE KONKURSU
Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli tematyki pierwszej pomocy i edukacji dla bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz przez doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy i właściwych zachowań wobec zagrożeń.

ORGANIZATORZY GŁÓWNI
1. Województwo Dolnośląskie
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

WSPÓŁORGANIZATORZY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki
2. Komenda Wojewódzka Policji wraz z Komendami Powiatowymi/Miejskimi
3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z Komendami Powiatowymi/Miejskimi
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5. Wojewódzka Rada Ruchu Drogowego we Wrocławiu
6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
7. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy
8. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu
9. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu
10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wraz z Delegaturami
11. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
12. Pogotowie Ratunkowe (Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych)
13. Lasy Państwowe
14. GOPR
15. WOPR
16. Straże Miejskie
17. MPK (Legnica)
18. Ochotnicze straże pożarne
19. Wyższe uczelnie: Uniwersytet Wrocławski, Akademia Medyczna, Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny
20. Wojsko Polskie, w tym wyższe uczelnie wojskowe
21. Samorządy powiatów i gmin oraz instytucje tych samorządów
22. Tauron Dystrybucja S.A.
23.  i inne

TEMATYKA KONKURSU:
1. Ekologia
2. Bezpiecznie z prądem
3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
4. I pomoc
5. Ochrona przeciwpożarowa
6. Ochrona przeciwpowodziowa
7. Bezpieczeństwo dnia codziennego
8. Turystyka i rekreacja
9. Bezpieczeństwo na kolei

Szczegółowa tematyka Konkursu podana jest w „Założeniach Programowych” dostępnych na stronie internetowej Konkursu: http://www.euroregion-nysa.eu/konkurs-bezpieczenstwa-dzieci-i-mlodziezy

UCZESTNICY
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie placówek oświatowych (zerówki, szkoły podstawowe i gimnazjum) z terenu gmin: Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Legnica, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice,  Legnickie Pole, Lubin, Miłkowice, Męcinka, Mściwojów, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Świerzawa, Żukowice. Uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych rywalizowali w trzyosobowych drużynach, natomiast gimnazjaliści walczyli o najwyższe laury indywidualnie.
 
Kategorie

  • Przedszkola i szkoły podstawowe klasy "0" Dzieci pięcio – i sześcioletnie konkurs drużynowy
  • Szkoły podstawowe klasy I-II Dzieci w wieku 7 - 10 lat - konkurs drużynowy
  • Szkoły podstawowe klasy IV-VI -Dzieci w wieku 11 - 13 lat - konkurs drużynowy
  • Gimnazjum Młodzież w wieku 14 - 16 lat - konkurs indywidualny

Szczegółowe informacje oraz Regulaminy konkursu znajdują się na stronie http://www.euroregion-nysa.eu/konkurs-bezpieczenstwa-dzieci-i-mlodziezy

PRZEBIEG KONKURSU
Etap subregionu legnickiego VIII/XII Edycji Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” odbył się w dniu 15 marca 2016r. w hali widowiskowej  w Legnicy przy ulicy Lotniczej 52.
W godzinach 9.00-9.45 miała miejsce rejestracja uczestników, podczas której uczestnicy otrzymali  poczęstunek.
Do konkursu zakwalifikowało się 36 trzyosobowych drużyny (przedszkola i szkoły podstawowe) i 12 zawodników indywidualnych (gimnazjum). W sumie 120 uczestników. Każdą szkołę reprezentowała przynajmniej jedna drużyna złożona z 3 zawodników (konkurencje grupowe – zerówki i szkoły podstawowe) lub 1 zawodnik indywidualny (szkoły gimnazjalne).
Eliminacje trwały od godziny 10.00 do 13.30. W godzinach 13.30 – 14.00 odbywały się pokazy zorganizowane przez Straż Pożarną. Uroczyste wręczenie nagród, pucharów, medali i dyplomów dla uczestników i szkół oraz podziękowań dla organizatorów rozpoczęło się o godzinie 14.00. Zaproszeni goście oraz organizatorzy wręczali nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników oraz dla szkół, które zajęły  trzy pierwsze miejsca w 4 kategoriach.

WYNIKI
Decyzją Komisji konkursowej, na podstawie osiągniętej liczby punktów w swojej kategorii wiekowej do etapu finałowego, zakwalifikowały się następujące drużyny (szczegółowe wyniki konkursu do pobrania tutaj):

Kategoria klas 0
I Przedszkole Publiczne nr 20 Głogów
II Przedszkole Miejskie nr 6 Polkowice
III Miejskie Przedszkole nr 3 Legnica

Kategoria klas I – III
I Zespół Szkolno – Przedszkolny SP w Świerzawie
II Szkoła Podstawowa nr 9 Lubin
III Zespół Szkół w Serbach

Kategoria klas IV– VI
I Szkoła Podstawowa nr 9 Lubin
II Szkoła Podstawowa Grębocice
III Zespół Szkół w Serbach

Kategoria Gimnazjum
I Gimnazjum nr 2 w Chojnowie
II Zespół Szkół w Serbach
III Zespół Szkół Przedmoście

NAGRODY
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Zwycięscy konkursu (miejsca I-III) otrzymali dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe. Wręczono również nauczycielom, którzy przygotowywali zwycięzców konkursu, puchary i dyplomy.

PODSUMOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom, sędziom, pozorantom, uczestnikom oraz przygotowującym ich nauczycielom za zaangażowanie we współtworzenie Konkursu Bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie żyć”, które jest tożsame z działaniem na rzecz podnoszenia świadomości i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony