Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

 W dniach 21 – 25.05.2018 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 30C odbywać się będą eliminacje „Miasteczko Ruchu Drogowego”.  

 

ORGANIZATORZY

Organizatorem eliminacji są Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu miasta Legnica oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy i Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Legnicy.

 

CELE

Celem eliminacji jest:

 1. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów szkół podstawowych w ruchu drogowym.
 2. Popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego wśród dzieci.                     
 3. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnik ruchu drogowego.     

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. W eliminacjach biorą udział uczniowie klas IV ze szkół podstawowych z terenu miasta Legnica, które ustaliły z Wydziałem Oświaty w Legnicy swój udział (grafik).
 2. Przystąpienie szkoły do udziału w eliminacjach „Miasteczka Ruchu Drogowego”, jest jednoznaczne  z przyjęciem warunków Regulaminu eliminacji.
 3. Miejscem sprawdzianu umiejętności (egzaminu), wyznaczonym przez Dyrektorów szkół podstawowych z terenu miasta Legnicy (umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności teoretycznych i praktycznych), jest teren Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 30c.
 4. Szkoły samodzielnie organizują dojazd uczestników na miejsce przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności i ich powrót. 
 5. Każda grupa przyjeżdża z nauczycielem, który nadzoruje wraz z egzaminatorami WORD Legnica przebieg eliminacji.
 6. Rywalizacja przebiegać będzie pomiędzy klasami IV reprezentującymi szkoły podstawowe.
 7. Wszystkie zaproszone grupy wezmą udział w zajęciach-eliminacjach, w wyniku których wyłonieni zostaną finaliści konkursu.           
 8. Do finału awansuje 3 najlepszych zawodników indywidualnych oraz 3 klasy z najwyższą sumą punktów. Dyplomy za I-III miejsca (wyniki indywidualne i grupowe) zostaną ufundowane przez WORD w Legnicy. Puchary i/lub nagrody zostaną ufundowane przez  WORD w Legnicy i Urząd Miasta Legnica.
 9. Nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają organizatorzy eliminacji.                                                                                              

 

PRZEBIEG ELIMINACJI.

 1. Każdy uczeń poddany zostaje sprawdzianowi wiedzy i umiejętności związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Sprawdzian teoretyczny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, dotyczącego przepisów ruchu drogowego,pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podstawowych zagadnień z budowy pojazdu (roweru) i techniki kierowania tym pojazdem.
 3. Sprawdzian praktyczny polega na poprawnym pokonaniu przez ucznia oznaczonej trasy miasteczka ruchu drogowego.
 4. Przejazd przez miasteczko odbywa się na rowerach dostosowanych do wzrostu poszczególnych uczestników.
 5. Pytania teoretyczne oraz trasa przejazdu dostosowane zostaną pod względem trudności do wieku zawodników. 
 6. Po eliminacjach każdej klasy, lista uczestników wraz z arkuszem odpowiedzi oraz średnią klasy zostanie przesłana na ręce Dyrektora szkoły.
 7. Po eliminacjach każdej klasy, lista uczestników wraz z arkuszem odpowiedzi oraz średnią klasy zostanie przesłana na ręce Dyrektora szkoły.
 8. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu Dyrektor szkoły wydaje kartę rowerową, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia MTBiGM z dnia 12.04.2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r.  Poz. 512).

 

 Finał, czyli uroczyste nagrodzenie trzech zwycięskich klas oraz nagrodzenie najlepszych indywidualnych zawodników, odbędzie się w dniu 12.06.2017. o godzinie 10.00 na terenie  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy.

 

REGULAMIN ELIMINACJI – TUTAJ do pobrania

 

 

 

 

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony